Հայոց Լեզու, Մայրենի

Եզակի հոգնակի

Եզակի հոգնակի
Հոկտեմբերի 14-19

1. Դո՛ւրս գրել այն բառերը, որոնցում գրաբարյան ն վերջնահնչյունը
հոգնակիի կազմության ժամանակ չի վերականգնվում, բայց վերականգնվում
է բառակազմության ժամանակ։
Կողմ, բեռ, գառ, դուռ, մաս, թոռ, լեռ, ծունկ, ծոռ, հարս, սերմ, ձուկ, մուկ,
նուռ։

Առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրել եզակի և հոգնակի
գոյականները։ Երեք եզակի և երեք հոգնակի գոյականներով կազմել նախադասություններ։
Ես նայում եմ սեգ Արագած սարին,
Դարերի ձյուն կա նրա կատարին,
Ժայռեր կան այնտեղ շանթերից կիսված,
Հողմերից ծեծված, արևից կիզված,
Եվ անդունդներ կան գագաթներն ի վար
Վշտի պես խորունկ, ցավի պես խավար…
Սակայն լանջերին արև՜ է, գարո՜ւն,
Աղբյուրն է խոսում, խայտում է առուն,
Բուրմունքը թևին՝ զեփյուռն է խաղում,
Բոսոր կակաչն է հովից ծիծաղում,
Ծաղիկն է բուսնում ժայռին ու քարին,
Թեկուզ դարերի ձյուն կա կատարին,
Թեկուզ հողմածեծ գագաթներն ի վար
Անդունդներ կան մութ, վշտի պես խավար։ Վահագն Դավթյան

Գտնե՛լ, թե որ շարքերի բոլոր բառերի հոգնակին է կազմվում
–եր վերջավորությամբ։
1. բեռնարկղեր, բառատետրներ, բնագիրեր, պատմագրեր
2. գլխաշորեր, դեղատոմսեր, ձկնորսանավեր, ամսագիրեր
3. ածխակույտեր, ակնաբիբեր, բաժնետերեր, դասաժամեր
4.եզրաշերտեր, թաղամասեր, լաստանավեր, զարդասյուներ
5. մեղրամոմեր, յուղաբիծեր, նավթահորեր, շնագայլեր
6. ջրաբույսեր, սառցադաշտեր, որմնանկարներ, վարելահողեր
7. անվաճաղեր, արքայատոհմեր, բնակվարձեր, գետաձիեր
8. գիտափորձեր, զոդաձողեր, երկաթալարեր, էլեկտրասարքեր
9. թոնրատուներ, ճամփեզրեր, մատենացանկեր, թիթեղագործներ
10. մեկնակետեր, մարզաձևեր, ջրաշիթեր, ուրվագիծեր

Վարժություն 4։ Գտնե՛լ, թե որ շարքերի բոլոր բառերի հոգնակին է
կազմվում –ներ վերջավորությամբ։
1. գորգագործներ, որմնադիրներ, մեղվաբույծներ, էքսկավատորավարներ
2. ածխահատներ, գյուղատնտեսներ, այգեգործներ, երգիծաբաններ
3. հանդիսատեսներ, հատապտուղներ, էլեկտրամուրճեր, հեքիաթագիրեր
4. հրուշակագործներ, ձիթաբլիթներ, հերթապահներ, մանկաբույժներ
5. պատգամներ, պատճեներ, ջրատարներ, սննդամթերքներ
6. տիեզերագնացներ, ուղղաթիռներ, փականագործներ, քարայրեր
7. քարհատներ, առակագիրներ, ատամնաբույժներ, արգելացանցեր
8. բնանկարներ, գաջագործներ, դեղասրվակներ, խճանկարներ
9. ծաղկաբույծներ, համազգեստներ, հատապտուղներ, մեդալակիրներ
10. նորաբնակներ, շերամապահներ, սերնդակիցներ, վաճառատեղեր

2.Բառերից որո՞նք են գոյական.
անբեկանելի, ունելի, կիսադեմ, տխրադեմ, արդուզարդ, նկարազարդ, շարական, ընտանեկան, խորագին, գլխագին։

3. Նշի՛ր անհոգնական գոյականները.
Ֆիլիպիններ, մաթեմատիկա, քննություն, կաթ, գաղտնիք, գինի, աշակերտություն, մարմար, բարկօղի, հանրահաշիվ, բեռ, հոգևորականությունքիմիամթությունդարվինիզմբնապաշտպանություն։

4.Կազմի՛ր տրված գոյականների հոգնակին: մարզատոներ, հավատարմագրեր, ուղեցույցեր, հիվանդայցներ, մենապարեր, մեկնակետեր, գիսաստղեր, ճամփեզրեր, հաղորդալարեր, զորացույցեր, նավթամուղեր, ծիսակարգեր, հետնախորշեր, կամարասյուներ, մաքսանենգեր, ջրէջքեր։

5.Նշի՛ր այն գոյականները, որ ներգոյական չունեն .
դուստր
, ժամանակ, գիրք, շուն, մանուկ, հորեղբայր, տանտեր, համալսարան, խմբագրություն, աղջիկ։

6.Առանձնացրո՛ւ գոյականները։

  • Ամուսինն անցյալ ամառ էր մեռել՝ ոչ մի ժառանգություն չթողնելով։
  • Ձին ճանաչում էր այդ հովտի բոլոր բույրերն ու հոտերը։
  • Ձորակներում հիմա էլ կա Մանասի տնկած այգին՝ սպիտակ ու կարմիր վարդերի թփերով։
  • Անին չէր մոռացել ո՛չ նրա սև վերարկուն, ո՛չ գունատ դեմքը
Անգլերեն

interogative and negative sentances

Present simple

1.I speak English at the lessons.

Do I speak Engilsh at the lessons?

I don’t speak English at the lessons

2.We always go to school at nine o’clock in the morning.

Do we alweys go to school at nine o’clock in the morning?

we don’t alweys go to school at nine o’clock in the morning

3.Every day my father goes to work by car.
Does every day my father go to work by car?

Every day my father doesn’t go to work by car

4.Our teacher translates texts from English into Armenian.

Does our teacher translate text from English into Armenian?

Our teacher doesn’t translate text from English into Armenian

5.My friend lives not far from the  school.

Does my friend live  far from the school?

my friend doesn’t live far from the school

6.We discuss many questions at class.

Do we discuss many question?

We don’t discuss many question

7.They often go to the country at  the weekend.

Do they often go to the country at the weekend?

They don’t often go to the country at the weekend

8.My friends like to play football.

Do my friends like to pley football?

My friends don’t like to play football

9.My sister likes to read interesting  books.

Does sister like to read interesting books?

my sister doesn’t to read interesting books

10.She has English on Monday,Wednesday,and Saturday.

Does She have English on monday,Wednesday,and Saturday?

she doesn’t have English on Monday,Wednesday,and Saturday

past simple

1.I spent my weekend in the country.

Did I spend my weekend in the country?

I didn’t spend my weekend in the country

2.I finished my work at five the day before yesterday.

Did I finish my work at five the day before yesterdey?

I didn’t finish my work at five the day yesterday

3.they came back in the evening.

Did they come back in the evening?

They didn’t come back in the evening

4.Last year I learned German.

Did last year I learn German?

Last year I didn’t learn German

5.A week ago my friend Arman came to see me.

Did a week ago my  friend Arman come to see me?

A week ago my friend Arman didn’t  come to see me

6.Arman and I played chess last weekend.

Did Arman and I play chess last weekend?

Arman and I didn’t play chess weekend

7.We had dinner and then we watched an interesting film.

Did We have dinner and then we watch an interesting film?

We didn’t have dinner and then we watch an interesting film

8.The film began at seven o’clock in the evening.

Did the film begin at seven o’clock in the evening?

The film didn’t begin at seven o’clock in the evening

9.Five years ago We lived in Moscow.

Did five years ago We live in Moscow?

Five years ago We didn’t live in Moscow

10.Mery went to the blackboard and wrote five words

Did Mery go to the blackboard and wrote five words?

Mery didn’t go to the blackboard and wrote five words

Без рубрики, Անգլերեն

ուսումնական փետրվար

Sport centres in our school. Which sport have you chosen? Why?

there are many kinds of sport centres in our school. I have choosen football because I like it very much and I think it keeps healthy and it is played all over the world. When I have spare time I play football with my friend. I think, like other team games, football is also a game where you can make friends too. It is the most exciting and emotional game.

 

Без рубрики

Exercise

Friendly-ընկերասեր
Caring-հոգատար
Cheerful-ուրախ
Honest-ազնիվ
Kind-բարի
Handsome-գեղեցկադեմ
Sloppy-անփույթ
Chatty-խրթխրթան
Sensitive-զգայուն
Adventurous-արկածային
Fun-loving-սիրված
Pretty-գեղեցիկ
Home-loving-տնասեր
Attractive-գրավիչ
Beautiful-
Shy-ամաչկոտ
Selfish-եսասեր
Polite-քաղաքավարի
Serious-լուրջ

Հայոց Լեզու, Մայրենի

Գործնական աշխատանք

.Դո՛ւրս գրել հոդակապ ունեցող բառերը։
Հյուրախաղ, շաքարավազ, տնամերձ, օձաձուկ, լայնարձակ, մրգահյութ,
փորձանոթ, հողագունդ, արծաթագործ, լուսարձակ, նախշազարդ, ալրաղաց,
հայազգի, ծաղկափոշի, նույնարմատ, ծառատունկ, լողավազան, հորդաբուխ,
քարածուխ, գառնարած, մեղվաբույծ, ժամագործ, դիմաքանդակ, ծաղկաման,
սալահատակ, հորդառատ, մեծարժեք, միջանցիկ, եռավանկ, լեռնաշխարհ,
դրամարկղ, կավահող, երկանդամ, քաղցրահամ, սրատամ, ժպտադեմ,
հիշարժան, շաքարաման, գորգագործ, զովաշունչ, ցուցահանդես, քարանձավ,
ջրագռավ, լուսամուտ, զբոսավայր, հացաթխում։
 2. Կազմե՛լ արև, լույս, հող, ջուր, նկար արմատներով
բաղադրված 5-ական բարդություն:

Արևահամ, արևածաղիկ, արևանման, արևածագ, արևագալ

Լուսարձակ, լուսամուտ, լուսադեմ, լուսնկա, լուսատու

Հողատարածք, հողատեր, հողամաս, հողագործ, հողամշակ

Ջրափս, ջրափոս, ջրագռավ, ջրօրհնեգ, ջրհես

Նկարազարդ, նկարագրել, նկարակալ, լուսանկար, գեղանկար

 3. Դո՛ւրս գրել երկու արմատից և մեկ ածանցից կազմված
բառերը (բառի մեջ կարող է լինել նաև հոդակապ)։
Մտավորականություն, առաջնորդ, ապառիկ, բացահայտ, գնողունակություն,
գրանցում, շաբաթօրյակ, դասական, երկընտրանք, եկամտաբերություն,
ընկերություն, երկկողմանի, տանտիրուհի, պարտավորություն, գծագրական, խտրականություն, կենսագործունեություն, կանխավճար, մրցակցություն,
ֆիրմային, ողնաշարավոր, ձեռնարկատիրություն, սահմանափակություն,
շուկայական, ճանապարհաշինականվերավաճառք, աշխատաժամանակ,
տնտեսագիտություն, տնտեսություն, կանխակալ:

4.Առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրել հնչյունափոխված
բաղադրիչ ունեցող և չունեցող կրկնավոր բարդությունները։ Կազմե՛լ 6
նախադասություն՝ երեքում գործածելով հնչյունափոխված, իսկ մյուս երեքում՝
չհնչյունափոխված բաղադրիչով բարդություն։
Բարակ-մարակ, հեռուհեռու, արագարագ, աման-չաման, պարապ-սարապ,
քուլաքուլա, առոք-փառոք, տեղտեղ, մանր-մունր, զույգզույգ, փոքր-մոքր, այլունփայլուն, խումբխումբ, մարդ-մուրդ։

5. Կազմե՛լ տրված կաղապարներին համապատասխան
բարդություններ։
Արմատ-հոդակապ-արմատ-վերջածանց ֊ գրագիտություն

նախածանց-արմատ-վերջածանց ֊ դժգոհություն

արմատ-հոդակապ-արմատ-վերջածանց ֊ գորգագործություն

արմատ-արմատ ֊ դրամարկղ

արմատ-վերջածանցվերջածանց ֊ Մտավորականություն

նախածանց-հոդակապ-արմատ ֊ նախադեպ

արմատ-հոդակապ-արմատ ֊ ծաղկափոշի